Tipul programului: Competențe digitale avansate

Tipul de certificat obținut: La absolvirea cursului participantii care în urma evaluării sunt considerați admiși vor obține un certificat de absolvire.

Durata cursului: Planificarea cantitativă pe ore pentru fiecare tematică va fi agreată cu lectorul dedicat ales, fiind vorba de tematici de competențe avansate cu specificități și nevoi  proprii ale parcursului de învățat si pot exista variații semnificative în distribuția pe următoarele categorii prevăzute:

  • număr de ore de pregătire;
  • număr de ore de livrare teorie;
  • număr de ore practică;
  • număr de ore examinare;
  • număr de ore follow-up/mentorat post curs.

Pregătirea generală minimă pentru înscrierea la programul de formare: studii medii (învățământ general obligatoriu la data absolvirii);

Grup țintă:

– persoane active în sectoare tehnologice care doresc creşterea nivelului de dezvoltare personală, de pregătire profesională și îmbunătăţire a cunoştinţelor, competențelor și a aptitudinilor digitale avansate specifice cu aplicabilitate concretă în activitatea profesională de zi cu zi;

– persoanelor interesate de sporirea performanțelor digitale în plan profesional, fapt ce facilitează adaptarea activității participanților la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv;

– persoanelor care urmăresc facilitarea specializării tehnologice pe nișe de competență, prin dezvoltarea competențelor prin cursuri cu tematică de inginerie avansată care să susțină eforturile interne ale companiilor din care fac parte în implementarea proiectelor de îmbunătățire continuă, maturitate organizațională și eficiență operațională;

Plan de pregătire:

Planul de pregătire va fi realizat în strânsă colaborare cu lectorul care va pregăti și livra cursul.

Nr.cursanți/serie: 12 persoane/ serie x 2 serii

Mod de organizare: la sală sau online