Tipul programului: Competențe digitale avansate
Tipul de certificat obținut: Certificat de absolvire recunoscut la nivel de angajator
Durata cursului: 60 ore (20 ore pregătire teoretică și 40 ore pregătire practică)
Pregătirea generală minimă pentru înscrierea la programul de formare: Studii
gimnaziale / Cunoștințe medii de operare PC
Grup țintă: Angajați din domeniile economice identificate conform SNC și SNCDI
Plan de pregătire: Planul de pregătire va fi realizat în strânsă colaborare cu lectorul care
va pregăti și livra cursul și va cuprinde următoarele teme de pregătire: soluții și aplicații
IT oferite de Google pentru colaborarea mai eficientă a echipelor – editarea și
salvarea documentelor în timp real, realizarea de videoconferințe, posibilitatea de a
lucra de oriunde și de pe orice dispozitiv (desktop, laptop, smartphone sau tabletă).
Nr. cursanți/serie: 1serie * 12 cursanți
Mod de organizare: Fizic sau Online