Gestiunea bazelor de date, curs neautorizat

  • Tipul programului, competnte specifice: Prelucrarea datelor introduse in programe specifice BD; proiectarea BD
  • Tipul de certificat obținut: La absolvirea cursului, participantii, care în urma evaluării sunt considerați admiși vor obține un certificat de absolvire.
  • Durata cursului: 40 de ore (10 ore teorie, 30 ore practică)
  • Pregătirea generală minimă pentru înscrierea la programul de formare: studii medii, (învățământ general obligatoriu la data absolvirii)

Grup țintă  -persoane active în sectoare tehnologice care doresc creşterea nivelului de dezvoltare personală, de pregătire profesională și îmbunătăţire a cunoştinţelor, competențelor și a aptitudinilor digitale avansate specifice cu aplicabilitate concretă în activitatea profesională de zi cu zi;

– persoanelor interesate de sporirea performanțelor digitale în plan profesional, fapt ce facilitează adaptarea activității participanților la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv;

– persoanelor care urmăresc facilitarea specializării tehnologice pe nișe de competență, prin dezvoltarea competențelor prin cursuri cu tematică de gestiunea bazelor de date, care să susțină eforturile interne ale companiilor din care fac parte în implementarea proiectelor de îmbunătățire continuă, maturitate organizațională și eficiență operațională;

  • Programa de pregătire:

Modulul  1

Noţiuni introductive BD

Componentele unui sistem de baze de date

Limbajele de programare şi SGBD

Arhitectura unui SBD

Avantaje şi dezavantaje ale SBD-urilor

Taxonomii de SBD

 

Modulul  2

Modelarea datelor

Introducere, Modele conceptuale de nivel înalt, Modelul E-A, Exemple de SGBD-uri

 

Modulul  3

Microsoft ACCESS

Creare unei BD nouă

Obiectele unei baze de date în Access 2007

Tabele

Formulare

Interogări (Query)

Rapoarte

Generarea paginilor Web

Considerente de administrare a securităţii datelor în Access

Modulul  4

Exerciţii

  • Modalități de evaluare

Inițială – teste de evaluare initial
Pe parcurs- daca este cazul

Finală- se prezintă separat pe probe-scrisă, orală, practică- dacă este cazul

Plan de pregătire:

Planul de pregătire va fi realizat în strânsă colaborare cu lectorul care va pregăti și livra cursul.

  • Nr.cursanți/serie: 12 persoane
  • Mod de organizare: la sală sau online