Securitate cibernetica, curs neautorizat

  • Tipul programului: competente digitale avansate
  • Tipul de certificat obținut: La absolvirea cursului, participantii, care în urma evaluării sunt considerați admiși vor obține un certificat de absolvire.
  • Durata cursului: 40 de ore (10 ore teorie, 30 ore practică)
  • Pregătirea generală minimă pentru înscrierea la programul de formare: învățământ general obligatoriu la data absolvirii)
  • Grup țintă-  persoane active în sectoare tehnologice care doresc creşterea nivelului de dezvoltare personală, de pregătire profesională și îmbunătăţire a cunoştinţelor, competențelor și a aptitudinilor digitale avansate specifice cu aplicabilitate concretă în activitatea profesională de zi cu zi;
  • – persoanelor interesate de sporirea performanțelor digitale în plan profesional, fapt ce facilitează adaptarea activității participanților la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv;
 • – persoanelor care urmăresc facilitarea specializării tehnologice pe nișe de competență, prin dezvoltarea competențelor prin cursuri cu tematică de competente digitale care să susțină eforturile interne ale companiilor din care fac parte în implementarea proiectelor de îmbunătățire continuă, maturitate organizațională și eficiență operațională;
 • Programa de pregătire:

Modulul  1

-Introducere în securitatea cibernetică

– tipuri de amenințări de securitate

– istoric

– câteva detalii tehnice despre vulnerabilități / exploit-uri

– trend-uri în amenințările de securitate

Modulul  2

-Securitatea e-mail-ului

– componența și modul de funcționare al unui e-mail

– atașamente malițioase

– fraudă

– phishing

– descifrarea header-elor unui e-mail

Modulul  3

-Securitatea pe rețelele sociale

– protejarea identității și a confidențialității

– urmărirea utilizatorilor și reclame țintite

– fenomenul “fake news”

Modulul  4

-Ingineria socială

– tipuri de atacuri prin inginerie socială

– recunoașterea atacurilor

– protejarea identității on-line

Modulul 5

-Securitatea dispozitivelor mobile

– chestiuni generale despre aplicații mobile

– accesul la date confidențiale / senzori

– securitatea la nivelul rețelei GSM

Modulul 6

-Protecția împotriva programelor malițioase

– tipuri de malware

– conduita în cazul infectării cu malware

– soluții de securitate anti-malware

Modulul 7

-Securitatea rețelei companiei

– cunoștițe generale despre cum funcționează o rețea:

echipamente și protocoale

– trafic criptat și necriptat – atacuri existente

– securitatea resurselor din cloud

Modulul 8

-Accesul de la distanță la resursele companiei

– conectarea dispozitivelor companiei la rețeaua de acasă /

rețele publice

– utilizarea VPN

– Bring Your Own Device

Modulul 9

-Protecția datelor și GDPR

– accesul la date confidențiale

– detalii despre politica GDPR

Modulul 10

–  Definirea politicilor de securitate

– parole și metode de autentificare

– autentificare vs. autorizare

– matricea de control al accesului

Plan de pregătire:

Planul de pregătire va fi realizat în strânsă colaborare cu lectorul care va pregăti și livra cursul.

Evaluare

 • Modalități de evaluare

Inițială – teste de evaluare initial
Pe parcurs- daca  este cazul

Finală- se prezintă separat pe probe-scrisă, orală, practică- dacă este cazul

 • Nr.cursanți/serie: 12 persoane
 • Mod de organizare: la sală sau online