CURS AUTORIZAT

  • Tipul programului: Competențe cheie
  • Tipul de certificat obținut: Certificat de absolvire, recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației

La absolvirea cursului, se va  obține un certificat de absolvire, recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației, care conferă toate drepturile conform legislației în vigoare, certificat valabil  în toată Uniunea Europeană și în statele cu care România a încheiat acorduri în privința echivalării calificărilor. Certificatul de absolvire este însoțit de suplimentul descriptiv în care sunt trecute competentele obținute, respectiv Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere.

  • Durata cursului: 60 de ore (20 ore teorie, 40 ore practică)
  • Pregătirea generală minimă pentru înscrierea la programul de formare: (învățământ general obligatoriu la data absolvirii)

Grup țintă-  persoane active în sectoare tehnologice care doresc creşterea nivelului de dezvoltare personală, de pregătire profesională și îmbunătăţire a cunoştinţelor, competențelor și a aptitudinilor digitale avansate specifice cu aplicabilitate concretă în activitatea profesională de zi cu zi;

– persoanelor interesate de sporirea performanțelor digitale în plan profesional, fapt ce facilitează adaptarea activității participanților la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv;

– persoanelor care urmăresc facilitarea specializării tehnologice pe nișe de competență, prin dezvoltarea competențelor prin cursuri cu tematică de competente digitale care să susțină eforturile interne ale companiilor din care fac parte în implementarea proiectelor de îmbunătățire continuă, maturitate organizațională și eficiență operațională;

  • Programa de pregătire:

– Utilizarea calculatorului

-Utilizarea aplicațiilor de procesare texte

– Utilizarea aplicațiilor de realizare a prezentărilor

-Utilizarea foilor de calcul tabelar

-Utilizarea mijloacelor moderne de comunicare

  • Modalități de evaluare

Inițială – test de evaluare initial
Pe parcurs- daca este cazul

Finală- se prezintă separat pe probe-scrisă, orală, practică- dacă este cazul

Plan de pregătire:

Planul de pregătire va fi realizat în strânsă colaborare cu lectorul care va pregăti și livra cursul.

  • Nr.cursanți/serie: 12 persoane
  • Mod de organizare: la sală sau online