Social media & digital marketing tools seria 2

(curs neautorizat)

    • Tipul programului: competente digitale avansate
    • Tipul de certificat obținut:  La absolvirea cursului, participantii, care în urma evaluării sunt considerați admiși vor obține un certificat de absolvire.
    • Durata cursului: 40 de ore (10 ore teorie, 30 ore practică)
    • Pregătirea generală minimă pentru înscrierea la programul de formare: studii medii (învățământ general obligatoriu la data absolvirii)