Social media & digital marketing tools, curs neautorizat

          Tipul programului: competente digitale avansate

 • Tipul de certificat obținut:  La absolvirea cursului, participantii, care în urma evaluării sunt considerați admiși vor obține un certificat de absolvire.
  • Durata cursului: 40 de ore (10 ore teorie, 30 ore practică)
  • Pregătirea generală minimă pentru înscrierea la programul de formare: studii medii (învățământ general obligatoriu la data absolvirii)
  • Grup țintă-   persoane active în sectoare tehnologice care doresc creşterea nivelului de dezvoltare personală, de pregătire profesională și îmbunătăţire a cunoştinţelor, competențelor și a aptitudinilor digitale avansate specifice cu aplicabilitate concretă în activitatea profesională de zi cu zi;
  • – persoanelor interesate de sporirea performanțelor digitale în plan profesional, fapt ce facilitează adaptarea activității participanților la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv;
 • – persoanelor care urmăresc facilitarea specializării tehnologice pe nișe de competență, prin dezvoltarea competențelor prin cursuri cu tematică de marketing digital, care să susțină eforturile interne ale companiilor din care fac parte în implementarea proiectelor de îmbunătățire continuă, maturitate organizațională și eficiență operațională;
 • Programa de pregătire:

Modulul  1

Noţiuni introductive

– Canalelel de comunicare și rolul lor

– Funnel online

– Content versus vânzare

– Buyer persona

– Strategie de marketing versus strategie de comunicare

– Promisiune de valoare și diferențiator

Modulul  2

Psihologia clientului

Cum construiești un buyer persona/ avatar de client

Aplicație practică pentru fiecare business inclus în program

Modulul  3

Content writing

Cum creezi conținut online:

postări Facebook, articole Blog, Newsletter

Modulul  4

Copywriting

Cum alcătuiești un text de vânzare

Cum formulezi promisiunea de valoare

Cuvinte puternice

Plan de pregătire:

Planul de pregătire va fi realizat în strânsă colaborare cu lectorul care va pregăti și livra cursul.

 • Modalități de evaluare

Inițială – teste evaluare initial
Pe parcurs- daca este cazul

Finală- se prezintă separat pe probe-scrisă, orală, practică- dacă este cazul

 • Nr.cursanți/serie: 12 persoane
 • Mod de organizare: la sală sau online