Microsoft Office Advanced, neautorizat

Tipul programului: Competențe digitale

  • Tipul de certificat obținut:  La absolvirea cursului participantii care în urma evaluării sunt considerați admiși vor obține un certificat de absolvire.
  • Durata cursului: 60 de ore (20 ore teorie, 40 ore practică)
  • Pregătirea generală minimă pentru înscrierea la programul de formare: studii medii,( învățământ general obligatoriu la data absolvirii)

Grup țintă-  Grup țintă-  persoane active în sectoare tehnologice care doresc creşterea nivelului de dezvoltare personală, de pregătire profesională și îmbunătăţire a cunoştinţelor, competențelor și a aptitudinilor digitale avansate specifice cu aplicabilitate concretă în activitatea profesională de zi cu zi;

– persoanelor interesate de sporirea performanțelor digitale în plan profesional, fapt ce facilitează adaptarea activității participanților la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv;

– persoanelor care urmăresc facilitarea specializării tehnologice pe nișe de competență, prin dezvoltarea competențelor prin cursuri cu tematică de competente digitale care să susțină eforturile interne ale companiilor din care fac parte în implementarea proiectelor de îmbunătățire continuă, maturitate organizațională și eficiență operațională;

  • Programa de pregătire:

– Utilizarea calculatorului

-Utilizarea aplicațiilor de procesare texte

– Utilizarea aplicațiilor de realizare a prezentărilor

-Utilizarea foilor de calcul tabelar

-Utilizarea mijloacelor moderne de comunicare

  • Modalități de evaluare

Inițială – test de evaluare initial
Pe parcurs- daca  este cazul

Finală- se prezintă separat pe probe-scrisă, orală, practică- dacă este cazul

Plan de pregătire:

Planul de pregătire va fi realizat în strânsă colaborare cu lectorul care va pregăti și livra cursul.

  • Nr.cursanți/serie: 12 persoane
  • Mod de organizare: la sală sau online